Bli medlem

Innmelding for medlemsskap i Troms Langhold og Benkeskytter Forening:

Meld deg inn via følgende link: Innmelding TLBF
Husk og huke av for Troms LBSF under klubb valg. Du betaler både klubb og forbunds kontigent samtidlig.

For støtte medlemskap send mail til post.tlbf@gmail.com for å få tilsendt giro.

Medlems kontigent for full verdige medlemmer er satt til 300kr. For støtte medlemmer vil kontigenten være 150kr. Forskjellen på disse er at fullverdige medlemmer får medlemskap i Norges benkeskytter forbund (imot en tilleggs kontigent på 150kr) og tilgang på klubbens gjeldene rabatt avtaler hos forskjellige leverandører. Som fullverdig medlem vil man også kunne søke til politiet om våpen ervervelse på konkurranse grunnlag sammen med en bekreftelse ifra klubben som aktivt medlem.

Støtte medlemmer vil ikke få disse fordelene, men vil kunne delta på klubbens treninger samt være stemme berettiget på klubbens års møte.

Klubb reglemang er og finne under «Om oss\klubb lov(regler)» og alle medlemmer skal ha tilgang til denne.

Kontakt kan oppnås på mob: 938 38 999 eller sende mail på post.tlbf@gmail.com

Vær med og opprettholde et godt langhold og benkeskytter miljø i nord !

Mvh klubb leder, TLBF
John Olav Nordby