Bli medlem

Innmelding for medlemsskap i Troms Langhold og Benkeskytter Forening:

Meld deg inn via følgende link: Innmelding TLBF
Medlemskapet blir administrert av Norges Benkskytter Forbund via Spond. Anbefaler derfor å laste ned appen til Spond slik at du mottar innbetalings krav direkte i appen samt får relevant klubb informasjon der.

Medlems kontigent for medlemmer er satt til 300kr. I tillegg tilkommer det en kontigent til Norges Benkskytter Forbund på 200kr.

Klubb reglemang er og finne under «Om oss\klubb lov(regler)» og alle medlemmer skal ha tilgang til denne.

Kontakt kan oppnås på mob: 938 38 999 eller sende mail på kontakt@tlbf.no

Vær med og opprettholde et godt langhold og benkeskytter miljø i nord !

Mvh klubb leder, TLBF
John Olav Nordby