MIL / MOA tabeller

Alle tabellene under er laget i Excel og fullt åpne før redigering. Når det kommer til MOA tabellene er det regnet om til metrisk både når det kommer til mål-størrelse og distangse. Siden de er i excel format og det er formler i alle rutene, så kan dere bare sette de intervalene dere vil på mål-størrelse og/eller MOA/MIL så vil excel selv regne ut alle avstandene.

ps. der er noen ruter som ligger data i som ikke vises, blir disse forandret eller borte vil tabellene bli feil.

Mil Tabell A4

Mil Tabell A5

MOA Tabell A4

MOA Tabell A5