NM F-Class 600m (FT/R og Open) 2019

26mai2019

https://hobk.no

Hadeland og Omægn Benkeskytterklubb har gleden av å invitere til NM i både UNL500 poeng samt NM i F-Class 600m (FT/R og Open) helgen 25. og 26. mai på Flerbruksbanen til Ringerike Skytesenter ved Eggemoen, Jevnaker.

Program:

Lørdag 25. mai skytes det NM i UNL500 i to klasser, liggende med tofot og baksekk, samt sittende fra benk. Skytteren med beste resultat uansett klasse blir kåret som Norgesmester. Mens det blir gull, sølv og bronse til begge klassene.

Det presiseres at for å kunne vinne en NM tittel så må skytter være betalende medlem i en klubb tilknyttet NBSF.

Klasse 1: Sittende i benk.

Klasse 2: Liggende på bakken.

Stevnet arrangeres som poengstevne.
Det skytes tre serier á 10 skudd (3×10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie.

Før første serie vil det gies 3 minutter ekstra for innskyting på gong. Deltagere bes om å stille på banen ferdig innskutt på 500 meter.

Se ellers benchrest.no for utfyllende regelverk.

Søndag 26. mai skytes det F-Class, FT/R og Open på 600 meter.

Denne skytingen foregår liggende på bakken og F-Class skytes som poeng. Her skiller vi på FT/R ved at denne klassen har en kaliberbegrensing på .308 Win/7,62×51 Nato eller .223 Rem/5,56×45 Nato. Man skyter med fastmontert tofot og baksekk og vekten på riflen med alt påmonert begrenses oppad til 8.25 kg.

Open klassen har fri kaliber, begrenset opp til og med .35 med en total tillat vekt på rifle og annet fast påmontert opp til 10 kg.

Det påpekes at lyddemper eller rekylbrems ikke er tillat, i henhold til internasjonal regelverk.

Det skytes tre serier á 10 skudd (3×10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie.

Før første serie blir det 12 minutter innskyting på gong og det vil bli gitt 2 minutter skyting på gong før start av serie 2 og 3.

En NM vinner av hver klasse.

Ingen sighter eller skyting på gong under tellende serie!

Spottekikkert kan brukes av den individuelle skytteren under tellende serie.

Skiven det skytes på er NBSF godkjent F-Class 500/600 skive

Se ellers benchrest.no for utfyllende regelverk rundt F-Class.

Innskyting starter begge dager kl. 09:00. Det vil bli mulighet til å få skutt seg litt inn på fredag 24. mai, uttover ettermiddagen. Nærmere info vil bli gitt. Gonger vil være tilgjengelig for skyting under begge stevnene.

Deltagere oppfordres til å ha med vindflagg om de ønsker å benytte dette.

Administrativt:

Stevneavgift er 250,- for UNL og  250,- i F-Class , FT/R eller Open.

Betales til konto 2280.34.57445. Påmelding blir ikke gjennomført før betaling er registrert. Husk å føre på ditt navn samt «NM UNL og F-Class 2019». Man kan velge selv om man kun vil skyte bare et dag.

Påmelding:

https://hobk.no/hobk/aktiviteter/konkurranser/buttentjern/2019-2/25-26-mai/pamelding/

Nærmere stedsangivelse:

Fra E16 kjører man inn avkjørsel til Eggemoen flyplass og fortsetter fram til Cyberforsvarets anlegg og følger skilting videre til Ringerike Skytesenter. Ved skilt følger man veien til Flerbruksbanen, som vist på plantegningen. Ved skiltet så finnes det en større plass og folk henstilles til å parkere der og samkjører den siste 500 meterene opp da p-plassene er litt begrenset på standplass.

Link til kart

Innkvartering:

Hadeland og Ringerike har flere alternativer, fra hoteller slik som Klækken Hotel og Torbjørnrud til campingplasser slik som Sløvika ved Jevnaker og kanskje mest aktuelt, Onsakervika camping sør for Hønefoss. Sistnevnte har flere gode hytter både med og uten dusj og ligger ca 25 km fra skytebanen.

Annet:

Toaletter, av utendørs typen, er å finne på elgbanen, som anvist på skyteanleggets hovedskilt.

Det vil ordnes med tønnegrill med kull som vil stå oppe bak standplass både på lørdag og søndag for de som måtte ønske å grille litt mat mellom slagene.

Velkommen til Hadeland!

OBS! Siste frist for påmelding og betaling er ikke satt.

Påmelding og betalingsstatus:

https://hobk.no/hobk/aktiviteter/konkurranser/buttentjern/2019-2/25-26-mai/pamelding-og-betalingsstatus/

Leave a Comment